Nieuwe voorzitter Fase 1

11-04-2019 Geachte bewoners van Fase 1 (Bergeend/Kuifeend).   Na het aftreden van de voorzitter van uw fase, dhr R. Hoeksma, is er geen bestuurder voor de V.V.E  en daarmee ook geen vertegenwoordiger in het Algemeen bestuur van “vereniging het Brekkense Wiel”.    

Meer

Nieuw HHR

11-04-2019 Beste Mede eigenaren van Het Brekkense Wiel,   Het afgelopen jaar heeft uw bestuur hard gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw Huishoudelijk Regelement voor de VvE's van de 5 afzonderlijke fases en de overkoepelende vereniging Het Brekkense Wiel.  Naast het belang om een aantal praktische zaken goed te regelen, zijn de concept teksten nu ook juridisch door Mr. Silvana Visser van Advocatenkantoor Rijssenbeek  op hun juistheid getoetst aan de Splitsingsakten en de Nederlandse wetgeving. Voor iedere fase VvE is een eigen HR opgesteld die overigens onderling gelijk zijn en een apart HR voor de overkoepelende vereniging. Inmiddels staan de HR's op onze website waar ze zijn te vinden onder ‘woonwijk het Brekkense Wiel’.    

Meer

Zomerstop Bouma

08-04-2019 Bouma stopt zijn werkzaamheden uiterlijk 12 april op het park vanwege het voorjaar en de zomer vakanties.  

Meer
Pagina 1 van 5> >>

 

Archief