De zomer is alweer voorbij en de fa. Bouma zal begin oktober de werkzaamheden aan de walbeschoeiing weer hervatten.
Op het planningsoverzicht is te zien dat in week 40 gestart zal worden bij HBW 131 en in week 13 van 2018 zal worden geëindigd bij HBW 183.
Voorjaar 2018 is dan alle walbeschoeiing grenzend aan de tuinen vernieuwd.
In de winter van 2018-2019 zal dan de resterende gemeenschappelijke walbeschoeiing worden vernieuwd.

De eigenaren van HBW 131 t/m 230 ontvangen nog nadere informatie over de werkzaamheden.

 

Aannemingsbedrijf Bouma uit Lemmer zal de komende 3 winterseizoenen van oktober tot en met april de gehele walbeschoeiing vernieuwen. Bij de privédelen worden wel de steigers eruit gehaald. Het terugplaatsen is voor rekening van de bewoner. Firma Bouma kan deze werkzaamheden uitvoeren, en de prijsopgaaf vindt u onder de inlogpagina. Hier staat ook de aannemingsovereenkomst en het gunningsadvies van Interra.

 

De werkzaamheden aan de walbeschoeiing worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Bouma.

Namens het bestuur van Het Brekkense Wiel (opdrachtgever) wordt de directie gevoerd door Gerrit-Jan Dijkstra van Ingenieursbureau Interra.

Praktische vragen over de uitvoering kunt u per mail stellen via brekkensewiel@interra.nl.

 

Nadere informatie over de werkzaamheden en de fasering leest u hier.

Informatie

Planning winter 2017

Fasering Het Brekkense Wiel

Voortgang walbeschoeiing 2018

 

De onderliggende stukken kunt u hier raadplegen.

Voorwaarden Bouma

Bedrijfsaansprakelijkheidverzekering

Houtcertificaat

Wiertsema damwand advies

Antea inspectierapport

Dwarsdoorsnede damwand