Het bestuur van Vereniging Het Brekkense Wiel bestaat uit de voorzitters van de 5 fases (VVE's).

 

Samenstelling    
Frits Grijpstra Voorzitter HBW 124, fase 3
Rob Hoeksma Secretaris HBW 1, fase 1
Marjolein Aldus lid HBW 141, fase 4
Klaus Stender Lid HBW 42, fase 2
Joachim Frensch lid HBW 187 fase 5
Henk de Jong   Penningmeester HBW 228, fase 5

                      

Het bestuur vergadert eens per maand (minimaal 10 x per jaar).

 

Contact met het bestuur? info@hetbrekkensewiel.nl