De notulen van ALV 30-09-2021 en ouder zijn te vinden op het portaal van EVB

 

 

Update van de commissie HBW Duurzaamheid nov.-2020, klik hier