De notulen van ALV 7-03-2020 en ouder zijn te vinden op het portaal van EVB

 

 

Update van de commissie HBW Duurzaamheid, klik hier