Alle jaarrekeningen, MJOP's en begrotingen zijn te vinden op het portaal van EVB.

 

Servicekosten

De servicekosten voor 2019 bedragen:

€ 552,60 per woning

€   73,68 per ligplaats

 

Bijdrage Algemeen Instandhoudingsfonds

De bijdrage 2017 aan het Algemeen Instandhoudingsfonds bedraagt, deze wordt jaarlijks t/m 2022 met 3% geindexeerd.

€ 550,- per woning

€   74,- per ligplaats