FINANCIEEL

Wat is mijn aandeel in het instandhouding fonds t.b.v. de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting?

         -Staat altijd in het jaarverslag vermeld en u ontvangt een overzicht van EVB.

         -Indicatie (2018) :woning € 3241 en ligplaats € 432 in 2018.

         -Bedrag indexeert elk jaar.

 

Wat is de hoogte van de jaarlijkse service kosten?

         -Indicatie 2019 woning € 552,60 en ligplaats € 73,68.

         -Bedrag indexeert elk jaar.

         -Bijdrage kan ook middels maandelijks incasso worden voldaan.

 

Wat is de hoogte van de jaarlijkse bijdrage aan het Algemeen Instandhoudingsfonds?

         -Woning € 550,- en ligplaats € 74,-.

         -Deze bijdrage is vastgesteld in 2017 en wordt jaarlijks t/m 2022 met 3% geïndexeerd.

         -Bijdrage kan ook middels maandelijks incasso worden voldaan.

 

Waar worden de service kosten aan besteed?

We zijn samen eigenaar van het park en u betaalt servicekosten voor onderhoud van het park. Denk hierbij aan:

        -de inhuur van EVB

        -groenvoorziening

        -afvalverwijdering

        -bestrating

        -walbeschoeiing

        -onderhoud van gezamenlijke en openbare gedeeltes.