Met WSC De Brekken is een vijf-jarige serviceovereenkomst gesloten.

Deze overeenkomst is goedgekeurd door de leden en geldig tot en met 31 december 2019.

 

Een aantal onderdelen van de serviceovereenkomst

 

Afvalverwerking

Het huishoudelijk afval (restafval) kan 24/7 worden gedeponeerd in de containers die aan het begin van elke fase staan opgesteld.

Overig afval (glas, papier, groenafval, grof afval en chemisch afval) kan worden gedeponeerd op het afvalplein van WSC De Brekken. Dit kan binnen kantooruren via de slagboom en 24/7 per voet of fiets.

 

Groenonderhoud

Grasstroken en boomwallen worden, volgens een afgesproken beheerplan, onderhouden door WSC De Brekken.

Deze werkzaamheden worden aangevuld met voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan de infrastructuur van Het Brekkense Wiel.

 

Administratie

De financiële administratie en een aantal andere administratieve taken worden verzorgd door WSC de Brekken.

 

Voor de volledige serviceovereenkomst, klik hier.