Het service contract is afgesloten met Exclusief Vastgoed Beheer.

 

 

Een aantal onderdelen van de serviceovereenkomst

 

Afvalverwerking

Het huishoudelijk afval (restafval) kan 24/7 worden gedeponeerd in de containers die aan het begin van elke fase staan opgesteld.

Met het feit dat we helaas steeds geconfronteerd worden met overvolle containers, afval naast de containers, kratten met glaswerk en zowel in restafval als in papiercontainers grof vuil heeft het bestuur onderstaande maatregelen genomen.

 

 1. Extra restvuilcontainer plaatsen in fase 2 en 4 in de periode april tot en met september.
 2. 4 keer per jaar plaatsen van een afsluitbare grofvuilcontainer op de parkeerplaats gedurende voorjaarsvakantie (februari), meivakantie (eind april, begin mei), zomervakantie (augustus) en de herfstvakantie (oktober). Exacte data komen op de site te staan.

 

We hopen hiermee als bestuur oplossingen te hebben gevonden voor de problematiek en blijven de ontwikkelingen volgen. Ons afval blijft een zorgenpunt op ons mooie park en samen willen we het graag mooi en schoon houden.

 

Wat betekent dit voor U en hoe kunt U bijdragen aan het milieu en leefbaarheid van ons park?

 

 1. Plaats geen lege flessen of ander afval naast containers (verwijderen brengt extra kosten mee zich mee en het trekt veel ongedierte, o.a. ratten, aan).
 2. Maak papierafval zo klein als mogelijk, dan kan er meer in de papiercontainers.
 3. Maak gebruik van de containers bij de supermarkten voor klein papier, glas en textiel.
 4. In de supermarkten en bouwmarkten kunt u uw batterijen inleveren.
 5. Als u gaat verbouwen: huur zelf een container of BIG BAG voor bij uw woning, dit geldt ook voor grote tuinverbouwingen.
 6. De groencontainer op de parkeerplaats is niet voor grof vuil, bielsen, hekken, stenen, boomstronken en dergelijke: alleen voor (klein) snoei afval en gras.
 7. Elektrische apparaten: bij winkel waar u nieuw koopt kunt u uw oude apparaat inleveren.
 8. Spaar grof vuil op voor de container die 4x per jaar op de parkeerplaats komt te staan.
 9. Chemisch afval: Hier zijn meerdere mogelijkheden voor: Wij komen er op terug.

 

Oproep aan eigenaren die de woning verhuren: graag onze HBW afspraken inzake afval ook bekend maken bij huurders en tussenpersonen verhuur!

 

 

Groenonderhoud

Grasstroken en boomwallen worden, volgens een afgesproken beheerplan, onderhouden door Exclusief vastgoedbeheer.

Deze werkzaamheden worden aangevuld met voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan de infrastructuur van Het Brekkense Wiel.

Op de parkeerplaats aan het begin van het park staat een groen container die bedoelt is voor klein tuin afval, snoeiwerk en gras. Grote takken en bielzen worden gezien als grof afval. De container kunt u gebruiken met dezelfde sleutel als de andere containers.  

 

Administratie

De financiële administratie en een aantal andere administratieve taken worden verzorgd door Exclusief vastgoedbeheer.