Hier kunt u het Huishoudelijk Reglement downloaden.

HR Vereniging het Brekkense Wiel

HR Fase 1

HR Fase 2

HR Fase 3

HR Fase 4

HR Fase 5

 

Verzekeringen

 

Schadeafwikkeling opstalverzekering Het Brekkense Wiel:

 

Een schademelding dient ingediend te worden bij het bestuur van Vereniging Het Brekkense Wiel  via het mailadres info@hetbrekkensewiel.nl. Het bestuur (secretariaat) neemt na de melding contact op met het desbetreffende lid van de VVE en verzoekt om foto’s van de schade, een offerte van de reparatie en het  bankrekeningnummer waarop de schadevergoeding overgemaakt kan worden.

 

Interpolis (verzekeraar) wordt via het bestuur (penningmeester en secretariaat) geïnformeerd over de schademelding en afhankelijk van de hoogte van de schade beoordeelt de verzekeraar om het te vergoeden schadebedrag direct uit te keren of eerst zelf de schade te beoordelen alvorens tot uitkering over te gaan.

 

Over de schadevergoeding en het uit te keren bedrag wordt €250,- als eigen risico in mindering gebracht op het uit te keren bedrag. Het bestuur van Vereniging Het Brekkense Wiel draagt er zorg voor dat, na ontvangst van de schadevergoeding van de verzekeraar, dit wordt overgemaakt  aan het  desbetreffende lid.

 

 

VOORZIENINGEN en DIVERS

 

Gas / Water / Elektra

         -Water (Vitens) en elektra (Essent) loopt via VVE collectief.

         -Gas vrij te kiezen door eigenaar woning.

HBW heeft een collectieve aansluiting, waardoor er voordelige tarieven gelden. Jaarlijks worden de meterstanden opgenomen en wordt het         verbruik verrekend met het in het voorgaande jaar betaalde voorschot.

Het Bestuur is bezig de mogelijkheden tot collectieve inkoop gas te onderzoeken.

Voor het doorgeven van de meterstanden ontvangt u eenmaal per jaar een mail van EVB. Als u uw huis verkoopt graag meterstand doorgeven: info@exclusiefvastgoedbeheer.nl.

 

Wat is de diepte van de ligplaatsen en de vaargeulen?

Rond de 1.50 meter. Door de werkzaamheden aan de walbeschoeiing vanaf 2017 zijn er grote verschillen ontstaan van bijna minder dan 1.50 meter tot wel 2.50 meter.

Volgens Rijkswaterstaat moet de diepte 1.50 meter zijn, volledige peilingen zijn nog niet uitgevoerd. Het bestuur komt met een voorstel om te bespreken en te beslissen in de ALV. Dit omdat baggerwerkzaamheden hoge kosten met zich mee brengen.

 

Bebouwing, verbouwing en aanbouw

In het HHR van uw fase staat veel informatie over wat wel en niet is toegestaan aan bebouwing en aanbouw. Echter, in de ALV kunnen we met elkaar besluiten het HHR te willen aanvullen.

De zaken die niet in het HHR staan of omschreven op www.hetbrekksensewiel.nl en waar regelmatig vragen over komen worden hieronder omschreven. Indien uw plan afwijkt van de omschrijving in het HHR of niet omschreven staan elders (verslagen ALV, website, nieuwsbrieven) dient u toestemming te vragen aan het bestuur.

 

Mag ik zelf zonnepanelen plaatsen op mijn dak?

Nee, helaas is hiervoor onze infrastructuur momenteel niet geschikt.

Zonnepanelen hebben alleen zin als we dit in één project zouden doen. Op dit moment wordt er namelijk met tussenmeters voor elke woning gewerkt en kan geen rest energie worden teruggegeven aan het netwerk.

Er is een duurzaamheidscommissie aan het onderzoeken wat er allemaal zou kunnen in de toekomst.

 

Kan ik met een inductie plaat gaan koken of een laadpaal plaatsen?

Zie ook HHR van uw fase, artikel 13 c. Helaas kan ons netwerk dit niet aan, er wordt gezocht naar de mogelijkheden om de infrastructuur te verbeteren. Hiervoor zal een grote en dure operatie dienen te worden uitgevoerd. In 2022 volgt hierover meer informatie, omdat het duidelijk is dat er behoefte is aan een meer uitgebreide voorziening. Elke woning heeft nu maar één groep en kan maar 25 ampère stroom gebruiken. De installateurs Van Rhee en Akkerman, met veel opdrachten op het park, weten hiervan.

 

Wat gebeurt er als mensen toch meerdere groepen laten aanleggen?

 

Er gebeurt niet onmiddellijk iets als een paar mensen dit doen. Maar op het moment dat het ook om maar om één woning teveel gaat, valt de stroom voor het hele rondje, voor de hele fase, of voor het hele park uit! De schade zal worden verhaald op degenen die zich niet aan de afspraak hebben gehouden! Dit is eenvoudig te constateren na onderzoek (HHR van uw fase artikel 13 c).

 

Pergola / zonnescherm:

Gekozen is voor het type zonwering pergola. Een zonnescherm met vaste palen (staanders) en gemonteerd aan de gevel. Dit zorgt voor minder belasting op de buitenmuur. Een slank en windvast systeem. 

Het doek (moet wel inschuifbaar zijn) bijvoorbeeld een gesloten cassette.

Afmeting (br. en uitval doek) – vrije keuze

Kleur doek – vrije keuze

Een afbeelding van een Pergola ziet u hier

 

Voorbeeld pergola

 Elektr. Bediening

Gesloten cassette

2 vaste palen

2 zijbalken

Bij een breedte van 6 en een uitval van 3.50 meter

Bij het inschuiven van het zonnescherm verdwijnt ook de voorbalk uit het zicht. Bij een extra uitval(elektr.) aan de voorzijde van het scherm, blijft de voorbalk wel in het zicht.

 

Fietsenhokje:

De fietsenoverkapping mag 1.50 diep zijn en de breedte is de breedte van de buitengevel van de bijkeuken.

Het moet een schuin dakje hebben met golfplaten of vergelijkbaar. De voorkant bestaat uit gaas en is voorzien van groen: Bijvoorbeeld coniferen of klimop. Het frame is van hout. Het is bedoeld voor fietsenstalling. Een afbeelding van dit fietsenafdak vindt u hier.

 

Schuttingen en tuinafscheidingen: HHR van uw fase artikel 14, punt 3.

 

Schilderwerk aan de buitenzijde: HHR van uw fase artikel 16download Kleuren en Materialenlijst.

 

Grotere dakraam in badkamer. 

Het is toegestaan om een grotere dakraam te plaatsen in de badkamer. 

De toegestane maximale en doorgaans gebruikelijke afmetingen zijn 98 x 78 cm.

 

Door samenwerking met EVB is het verwerken van het afval verandert, dit mag niet meer bij de Brekken gebracht worden.(dit is nog niet aangepast in het HHR.)

 

Afvalverwijdering:

Als eigenaar van een appartement in het Brekkense Wiel betaalt u géén  afvalstoffenheffing (€ 268 p.j. 2021) Wij zijn een privépark. Binnen de servicekosten is een post afvalverwijdering opgenomen. Dit betekent ook dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de algemene gemeentelijke stortplaatsen, zoals grofvuilstort. Daarom wordt er vier keer per jaar gedurende drie weken een grofvuilcontainer geplaatst op ons parkeerterrein. 

 

 

Hieronder de nieuwe regels:

 

* U kunt uw afval kwijt in de containers op of nabij de hoofdweg. Iedereen krijgt een eigen sleutel. Het is de bedoeling dat hier normaal huisafval in gegooid wordt.

 

* Uw dagelijks tuinafval kunt u kwijt in speciale containers die het hele jaar door op de parkeerplaats staan. Het komende schema voor de groen container is:

8-8 / 18-8 / 29-8

8-9 / 19-9 /29-9

10-10 / 20-10 / 31-10

10-11 / 21-11

1-12 / 12-12 / 22-12

2-1-2023

Bij tuin renovatie zal er een eigen container gehuurd moeten worden.

 

* het papier afval wordt vanaf 15 febr. elke maandag opgehaald, de containers staan bij fase 5 en 3 naast de afval containers.

 

* Er wordt 4 keer per jaar een afsluitbare grofvuilcontainer geplaatst op de parkeerplaats gedurende de voorjaarsvakantie (februari), zomervakantie (augustus), herfstvakantie (oktober) en de kerst vakantie. Deze 30 kuub inhoudelijke container staat er dan 3 weken en indien snel vol wordt hij nog een keer geleegd. 

Het komende schema is:

 

15 oktober. Herfst vakantie

 

 * Glas afval kunt u wegbrengen bij alle supermarkten in Lemmer. 

 

 * U wordt verzocht uw e-mailadres door te geven aan info@hetbrekkensewiel.nl, zodat u door de vereniging wordt geïnformeerd. 

 

* Als u toestemming geeft voor digitaal mail verkeer betreft het specifiek nieuwsbrieven, uitnodigingen voor de ALV en andere formulieren/uitnodigingen die betrekking hebben op de VVE / Het Brekkense Wiel.

 

 

Klik hier voor de afvalscheidingswijzer