Hier kunt u het Huishoudelijk Reglement downloaden.

HR Vereniging het Brekkense Wiel

HR Fase 1

HR Fase 2

HR Fase 3

HR Fase 4

HR Fase 5


Wat handig is om te weten:

* U kunt uw afval kwijt in de containers op of nabij de hoofdweg.

* U kunt uw grofvuil, tuinafval, glas, papier en chemisch afval kwijt bij WSC De Brekken (achter de slagboom). Dit kan alleen tijdens kantoor uren!

* U kunt één auto (kenteken) aanmelden bij WSC De Brekken, waardoor u toegang krijgt tot de WSC De Brekken.

* U wordt verzocht uw e-mailadres door te geven aan info@hetbrekkensewiel.nl, zodat u door de vereniging wordt geïnformeerd. 

* Door u aan te melden voor de nieuwsbrief op deze website, ontvangt u de notulen en agenda's automatisch per email.

* Als u toestemming geeft voor digitaal mail verkeer betreft het specifiek nieuwsbrieven, uitnodigingen voor de ALV en andere formulieren/uitnodigingen die betrekking hebben op de VVE / Het Brekkense Wiel.

 

Materialen en kleuren

Het Brekkense Wiel heeft kleurcodes en materialen afgesproken. U kunt hier de lijst downloaden.

 

Elektriciteit en water

Het Brekkense Wiel heeft een collectieve aansluiting, waardoor er voordelige tarieven gelden. Jaarlijks worden de meterstanden opgenomen en wordt het verbruik verrekend met het in het voorgaande jaar betaalde voorschot. De elektriciteitsaansluiting heeft een dag- en nachttarief.

 

Gas

Elke woning heeft een individuele gasmeter en elke bewoner kan zijn eigen gasleverancier kiezen.

 

Verzekeringen

Voor alle woningen is een collectieve verzekering afgesloten met uitgebreide dekking voor brand-, water-, storm- en glasschade.

Kijk hier  voor de verzekeringspolis. Zie hier aanvulling polis

Heeft u schade? Zie hier hoe u dit kunt melden.

 

Fietsenafdak aan straatzijde

In de Algemene Ledenvergadering van juni 2013 hebben de leden ingestemd met een afdak voor fietsen of andere goederen aan de straatzijde van de woningen.

Een afbeedling van dit fietsenafdak vindt u hier.